Home

Welkom op de website Stichting Sinterklaascomité Klimmen!

Elk jaar brengen de Sint en zijn pieten een bezoek aan Klimmen en omliggende kernen.

Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer naar ons mooie dorp! Er zal eerst gestopt worden op de Overheek en aansluitend zal hij richting het Limpensplein vertrekken.

De precieze tijdstippen zullen hier z.s.m. verschijnen.

Sinterklaas heeft er nu al zin in!